Welkom

Rotterdam,
city of Stad-ups

Rotterdam, city of stad-ups is een uitgave van Stadsbeheer, gemeente Rotterdam.

Slim beheren is slim innoveren. Stadsbeheer geeft ruimte aan vernieuwing. Technologisch, duurzaam of sociale innovatie, op grote en kleine schaal. In de buitenruimte, maar ook gewoon op de werkvloer. We hanteren hier de start-up mentaliteit: je nek uitsteken, lef tonen en durven falen.

Blijf helder

Resultaten programma Drugs en Alcohol II.

Een overzicht van cijfers en maatregelen over behaalde resultaten van het programma 2015 - 2018.


Het programma Drugs & Alcohol II Blijf helder heeft als doel drugs- en alcoholgebruik onder Rotterdamse jongeren te verminderen. Dit is belangrijk om veilig, kansrijk en gezond op te groeien.

Handle with care

Handle with care is een uitgave van GGD Rotterdam-Rijnmond, in het kader van de publiekscampagne Handle With Care.


Als trotse Supporter van Gezond Rijnmond laat GGD Rotterdam-Rijnmond met dit magazine zien waar de GGD voor staat. Want GGD Rotterdam-Rijnmond is er voor iedereen, de steunpilaar als het gaat om gezond leven. Van het bestrijden van infectieziekten en soa’s tot het bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl. De GGD is adviseur en voorlichter en wil inwoners motiveren gezond te leven. Zuinig te zijn op zichzelf, want we hebben tenslotte maar één lichaam.