Van zooi
naar mooi

Afval? In Rotterdam kennen we dat niet meer. In 2050 moet dit een circulaire stad zijn waar afval niet meer bestaat en alles wat we nu nog weggooien, wordt gebruikt als grondstof. De gemeente voert sinds afgelopen voorjaar campagne onder het motto ‘van zooi naar mooi’.

Afval is
goud waard

Vuilnis wordt nu nog te vaak als zooi beschouwd. Onterecht. De gemeente daagt bewoners, bedrijven én zichzelf daarom uit na te denken over hoe we afval kunnen hergebruiken.


Burgemeester Aboutaleb gaf het startschot voor de campagne Van zooi naar mooi. Om te laten zien dat jouw vuilnis goud waard is, rijdt Stadsbeheer rond in twee gouden hybride vuilniswagens, ook wel goudtransport genaamd. En onze milieuparken heten voortaan goudmijnen. Afval is namelijk nuttige grondstof voor mooie nieuwe producten. Net als goud. Dat gooien we toch ook niet zomaar weg?

Duurzaam wagenpark

Met alleen hybride vuilniswagens zijn we er natuurlijk nog niet. 487 personenauto’s, 209 vrachtwagens, 177 bestelbusjes, 309 pick-ups: de gemeente heeft nog veel meer voertuigen die dagelijks door de stad rijden. En dan hebben we bijvoorbeeld bladblazers en bosmaaiers nog niet meegerekend.


De uitstoot van deze (werk)voertuigen is niet alleen slecht voor het milieu, maar heeft ook effect op de luchtkwaliteit. Omdat we onze voorbeeldfunctie serieus nemen, zorgt de gemeente voor een schoner wagenpark. Binnenkort komen er bijvoorbeeld twee volledig elektrisch aangedreven vuilniswagens.


Uiterlijk 2030 rijden alleen nog duurzame (werk)voertuigen in Rotterdam. We beginnen bij onze personenauto’s: in 2023 zijn alle wagens emissieloos. Bestelwagens en andere lichte bedrijfsvoertuigen zijn in 2025 elektrisch of rijden op waterstof. Voor met name het zwaardere segment zullen we met partners emissieloze voertuigen ontwikkelen.

Wist je dat ...

... de leden van ISWA, de internationale organisatie van afvalverenigingen, er unaniem voor hebben gekozen om het hoofdkantoor van Wenen naar Rotterdam te verhuizen. “De gemeente Rotterdam deelt onze wereldwijde visie om een circulaire economie te realiseren en focust daarbij op internationale samenwerking. Een betere plek om het ISWA-secretariaat te huisvesten, is er wat mij betreft niet”, aldus ISWA-president Antonis Mavropoulos. ISWA komt uiterlijk in januari 2020 naar Rotterdam en dan vindt ook het vooraanstaande ISWA World Congress hier plaats. De komst van ISWA sluit naadloos aan op de Rotterdamse ambitie om een duurzame, energiezuinige stad te worden. Eerder wist Rotterdam al het VN Klimaat adaptatiecentrum en The Ocean Cleanup aan de stad te binden.