Nooit meer volle containers

Uniek in Europa:
6.540 slimme sensoren

De gemeente Rotterdam plaatst in alle 6.540 containers voor glas, papier, textiel, plastic, metalen, drankverpakkingen en restafval een sensor. Met deze vulgraadmeter kunnen we zien en voorspellen wanneer een container moet worden geleegd. De sensor zendt een ultrasoon geluid uit en meet een paar keer per dag hoe vol de container is. Met die informatie bepalen we of een afvalcontainer vol genoeg zit om er een chauffeur van Stadsbeheer op af te sturen om de bak te legen. Doordat we data combineren, rijden we vanaf 2019 een efficiënte route door de stad. We stappen daarmee af van een vast ophaalschema en komen altijd op het juiste moment. Het komt nu nog weleens voor dat Rotterdammers met oud papier bij een volle papiercontainer staan. Ze gooien het papier daarom toch bij het restafval. Straks is dat niet meer nodig, omdat de container dankzij de sensor nooit meer te vol zal zijn.


Dat Rotterdam op grote schaal vulgraadmeters gebruikt, is uitzonderlijk. Geen enkele andere gemeente in Nederland of Europa heeft in meer dan 6.500 containers sensoren geplaatst. Werken met vulgraadmeting en een dynamische routeplanning past goed in de visie van Rotterdam. We willen de stad namelijk steeds duurzamer en slimmer beheren. We kunnen daarmee niet alleen bewoners beter van dienst zijn en meer circulaire grondstoffen scheiden, maar verwachten ook op de kosten te besparen. Bovendien zorgt deze nieuwe manier van afvalinzameling ervoor dat we slimmer rijden en stoten we minder CO2 uit.

Rotterdam scoort goals
met afval

Rotterdam werkt aan het project GOAL: Grip op afval. Met dit project creëren we één systeem voor alle werkprocessen rond afval. Van inzameling tot hergebruik. Van opdracht of melding tot planning, routebegeleiding, facturatie en registratie. Alle losse systemen, programma’s en lijstjes zoals we die nu kennen, worden met GOAL vervangen. Dit slimme systeem zorgt dat we efficiënter werken en nog meer kwaliteit leveren in onze afvaldienstverlening. Chauffeurs ontvangen bovendien actuele informatie op de tablet in de vuilniswagen.