Werken
aan
minder verspilling

Rotterdam
Circulair

Rotterdam ziet en voelt de noodzaak van een circulaire economie en zet forse stappen om dit te realiseren. Concreet betekent dit dat in de toekomst afval niet meer bestaat en we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken, zodat onze economie een sluitende, circulaire kringloop is. Innoveren in processen, producten en diensten is een belangrijk spoor om dit doel te bereiken.


Als gemeente geven we onder meer via ons inkoop- en afvalbeleid invulling aan een circulaire economie. We werken aan minder verspilling en zetten afval slimmer in als grondstof. Zo willen we op kosten van de gemeente, bedrijven en inwoners besparen en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren.

Mijlpalen

2030

Rotterdam heeft ambitieuze doelstellingen. In 2030 willen we als Rotterdam dat circulair de maatstaf is in de stad en dat het primaire grondstoffengebruik met 50% is gereduceerd ten opzichte van nu. Daarbij willen we 3.500 tot 7.000 banen creëren die direct bijdragen aan de circulaire economie.

2050

In 2050 is Rotterdam volledig circulair.