Circulair
denken
in het
wegbeheer

Onlangs startten we een proef met CO2-neutrale straatstenen in Prins Alexander en gebied Zuidwest. Een circulair initiatief in het wegbeheer. Arjen Oostra, beheerder wegen: “We willen als grote gemeente vooral de markt uitdagen om met innovaties en duurzame oplossingen tekomen.”

CO2-neutrale stenen

Rotterdam is ook op zoek naar duurzame verharding. In twee gebieden in de stad (Prins Alexander en Zuidwest) loopt op dit moment een proef met CO2-neutrale straatstenen (6.000 m2) en trottoirbanden (1.500 meter). Van oudsher wordt beton gemaakt met cement als bindmiddel, maar de milieu-impact hiervan is hoog. Wereldwijd wordt daarom gezocht naar ‘groenere’ bindmiddelen. Arjen Oostra, beheerder wegen: “Het bijzondere aan de gebruikte stenen is dat behalve in de toplaag van traditioneel beton geen cement wordt gebruikt. Het onderbeton bestaat uit betongranulaat (hergebruikt betonpuin) en industriële bijproducten (geopolymeren) die als bindmiddel zijn hergebruikt. We denken met de proef 33,4 ton CO2 te besparen.”

Monitoring

Arjen Oostra: “Omdat het nieuw materiaal is, blijven we testen op sterkte en splijtweerstand. En we houden de ontwikkeling van de kosten in de gaten. Als het materiaal dichter bij Rotterdam geproduceerd kan worden, dan zullen de kosten dalen.”