Opening pillentestservice

Sinds maart 2017 kunnen Rotterdammers elke donderdagavond tussen 17.30 en 19.00 uur de kwaliteit van drugs laten testen door Youz. De testservice is sindsdien 63 weken open geweest en 798 personen hebben 752 samples aangeleverd. Van deze samples zijn er 555 doorgestuurd voor onderzoek naar Drugs informatie en Monitoring System (DIMS). Het grootste percentage aangeleverde samples is XTC (MDMA). Bij 210 van de totaal 411 XTC-samples was sprake van een hoge dosering (>150 mg) met alle (extra) gezondheidsrisico’s van dien. Youz gaat met iedereen die zich meldt bij de testservice in gesprek, wijst hen op de risico’s van drugsgebruik en geeft informatie over het middel. In 2018 is één keer sprake geweest van een zogenoemd Red Alert.

Toekomstige professionals

Ook de nieuwe hbo-opleiding Social Works is gericht op vroegtijdige signalering. Deze opleiding is gestart met leerwerkplekken bij onder andere Antes, specialist in psychiatrie en bij verslaving. Daar leren studenten meer over verslavingszorg in de praktijk. Drie studenten hebben hun afstudeeronderzoek inmiddels afgerond. Youz heeft binnen de Hogeschool Rotterdam bij twee opleidingen deskundigheidsbevordering gegeven. Er lopen meerdere acties voor aandacht voor verslaving in opleidingen, zoals een minor over verslaving en aandacht voor studenten als gebruikers via de decanen.

Pilot vermenging van horeca- en detailhandelfunctie (blurring)

In Nederland geldt een wettelijke strikte scheiding tussen horeca en detailhandel. Een winkel mag geen alcohol schenken en een horeca-inrichting mag alleen alcohol verkopen voor gebruik ter plaatse. Ondernemers willen graag een totaalbeleving aanbieden, dus bijvoorbeeld een glas champagne schenken in een modewinkel bij een show, of als restaurant kunst verkopen. Zij willen het strikte onderscheid laten vervagen of vervallen. Rotterdam heeft samen met andere gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in 2016 onderzocht of een experiment of pilot mogelijk is, waarbij sommige bepalingen uit de wet (tijdelijk) buiten werking worden geplaatst. In Rotterdam heet deze pilot Blending010.

Voorlichting blowverbod

Per 1 maart 2017 geldt in de gemeente Rotterdam een blowverbod op straat; het is verboden cannabis te gebruiken op straat. Op ROC’s geven gezondheidscoaches voorlichting over dit verbod tijdens de lessen aan eerstejaarsstudenten en bij informatiebijeenkomsten. Studenten doen een zelftest over hun gebruik en krijgen informatie over het blowverbod en de kosten als de politie hen betrapt (90 euro).

De gemeente handhaaft streng op het blowverbod bij coffeeshops. Alle exploitanten van coffeeshops hebben hierover een brief gekregen.

STAD in Europe

In de gemeente Rotterdam is van 2016 tot en met 2018 de pilot ‘STAD in Europe’ uitgevoerd. Het doel is om via community interventies alcoholgebruik bij minderjarigen terug te dringen, en incidenten door dronkenschap te voorkomen.

Evenementen

Youz adviseert organisatoren van evenementen over acties om alcohol- en drugsgebruik bij minderjarigen en incidenten te voorkomen. Veel grote evenementen zijn de afgelopen jaren geadviseerd over bijvoorbeeld inzet EHBO, leeftijdsbandjes en beveiliging. De evenementorganisatoren bespreken deze acties uit het veiligheidsplan ook met het GHOR en directie Veiligheid. Zij controleren alle veiligheidsplannen van evenementen om één lijn te trekken.

Gebruik lachgas

In 2015 is voor het eerst het gebruik van lachgas onder 13- tot 17-jarigen in Rotterdam in beeld gebracht. In de jeugdmonitor van 2019 volgen de nieuwe cijfers.

Het gebruik van lachgas brengt risico’s met zich mee. Daarom organiseren de gemeente en Youz voorlichtingsacties voor scholen, jongeren, professionals en ouders:


  • artikelen en nieuwsberichten in kranten en nieuwsbrieven en op websites en Facebookpagina’s
  • informatieblad voor ouders en lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs