Minder gebruik onder (risico)jongeren

De jongeren en studenten hebben een papieren of digitale vragenlijst over drugs- en alcoholgebruik ingevuld.

Lees de onderzoeksverantwoording in het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Hotspotbenadering NIX18

Bij deze methode proberen 17-jarige mysteryshoppers alcohol te kopen.

Lees de onderzoeksverantwoording in het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Representatief onderzoek NIX18

Bij deze methode proberen 17-jarige mysteryshoppers alcoholhoudende drank te kopen.

Lees de onderzoeksverantwoording in het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Doorschenkonderzoek

Twee mannelijke acteurs hebben de naleving van het verbod op doorschenken bij sportverenigingen en in de horeca getest. Zij probeerden in (gespeelde) dronken toestand alcohol te kopen. De act begon al voordat zij binnen stapten, zodat ook het deurbeleid kon worden onderzocht.

Lees de onderzoeksverantwoording in het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Normbesefonderzoek

Het normbesef onder volwassen is gemeten met de Omnibus-enquête. Elk jaar stellen we vragen over de acceptatie van blowen door jongeren en over het draagvlak voor de ophoging en handhaven van de leeftijdsgrens NIX18.

Lees de

en

voor meer informatie.