Leerpunten

De Rotterdamse aanpak van afgelopen jaren heeft binnen twee aandachtsgebieden de volgende leerpunten opgeleverd.

Gebruik onder kwetsbare groepen binnen het onderwijs

1. De gezondheidscoach in het vso merkt dat de scholen waar hij of zij meer zichtbaar is, meer trajecten afnemen en meer leerlingen doorverwijzen. De scholen waar meer tijd is voor ontwikkeling van het personeel, lopen vaak beter dan de scholen waar dit niet het geval is. Het onderwerp middelengebruik zou als verplicht onderdeel in de teams verspreid moeten worden. Als er bijvoorbeeld twee keer per jaar aandacht wordt besteed binnen een docententeam tijdens een overleg, blijft het onderwerp middelengebruik actueel en wordt een daling van aanmeldingen door verloop van personeel voorkomen. Het is ook wenselijk om meer bekendheid te creƫren onder de studenten, om te zorgen dat meer studenten contact opnemen met de gezondheidscoach. Dit kan door meer voorlichting te geven in de klas. Dit kost wel veel tijd.


2. Het belang van het goed opstarten van Samen Slagen of het ROC-Aanvalsplan wordt steeds duidelijker. Als beleid en protocollen binnen de school goed gedragen worden, vergroot dit de effectiviteit van het werk van de gezondheidscoach.Bij elke schoolintake met een leerling moet rekening gehouden worden met middelengebruik. Dit voorkomt niet dat leerlingen in een later leerjaar gaan experimenteren met drugs. Maar het geeft wel een goed beeld bij de start van het eerste leerjaar. Wanneer leerlingen al bezig zijn met experimenteren, kan de gezondheidscoach direct worden ingezet met het geven van psycho-educatie en het betrekken van de ouders.


3. Het betrekken van ouders is niet altijd gemakkelijk. Ouders werken, hebben meerdere kinderen of geen mogelijkheden om op school te komen. Voor de coach zou het betrekken van ouders een stuk makkelijker worden als zij zo flexibel mogelijk zijn en niet alleen gebonden zijn aan de vaste momenten op school. Deze vaste momenten zijn echter voor de leerlingen en voor de zichtbaarheid van de coach wel erg belangrijk. Naast deze momenten moet de coach ruimte hebben om oudergesprekken in te plannen wanneer het voor de ouders uitkomt en om eventueel samen met iemand van het zorgteam op huisbezoek te gaan.


Naleving NIX18 en doorschenken bij sportkantines


4. Gebleken is dat persoonlijk contact het meeste effect heeft. In samenwerking met stichting SportSupport en natuurlijk de afdeling Sport en Cultuur en de directie Veiligheid stellen we een plan op om stevig in te zetten binnen deze sector. We gaan verenigingen benaderen op bijeenkomsten die door SportSupport worden georganiseerd. Ook brengen we de cijfers van de naleving stevig onder de aandacht bij sportverenigingen via de communicatiekanalen van SportSupport.