Focuspunten

Waar gaan we ons de komende jaren op richten? Op basis van de resultaten, leerpunten en de opgave om drugs- en alcoholgebruik verder terug te dringen, richt de Rotterdamse aanpak zich mogelijk op:

1. Verminderen gebruik onder 14- en 15-jarigen

De Rotterdamse scores bij gebruik onder 14- en 15-jarigen zijn aanzienlijk beter dan de landelijke cijfers. Toch blijft het van groot belang de effectieve maatregelen voort te zetten en nieuwe te ontwikkelen om het gebruik verder te minimaliseren. Het versterken van opvoedvaardigheden, verbetering van naleving bij verstrekkers en preventieactiviteiten daar waar jongeren zijn, zoals op school, spelen een belangrijke rol. Dat geldt ook voor voorlichting. Communicatiemidddelen die ouders, jongeren, horecaondernemers, etc. veel gebruiken, zoals digitale media, zijn belangrijk.

2. Verminderen gebruik vso-leerlingen

We zien een meer problematisch gebruik onder vso-leerlingen. In samenwerking met de scholen stellen we een plan op om deze kwetsbare groep toch goed te bereiken en hen effectief te ondersteunen in hun ontwikkeling. Vanuit de evaluatie met Horizon VSO en Youz over de inzetbaarheid van de gezondheidscoach, komen de volgende wensen naar voren om de gezondheidscoach (nog) beter zijn of haar werk te laten doen:

  • meer aanwezigheid op schoollocatie (minimaal een dag per week)
  • sneller bereikbaar zijn voor docenten en ouders tijdens besprekingen, bijvoorbeeld bij een rapportbespreking, voor een gesprek, het geven van advies of het delen van informatie
  • aansluiten bij thema’s en activiteiten op de school en mogelijk aanwezigheid bij rapportbesprekingen en huisbezoek
  • zelf huisbezoeken afleggen

3. Naleving NIX18 en doorschenken bij horeca en sportverenigingen

Bij sportverenigingen is de naleving op doorschenken al enkele jaren hetzelfde: slechts in 1 op de 10 gevallen wordt bij deze sector geen alcohol meer verstrekt aan dronken bezoekers. De naleving NIX18 is in beide sectoren nog niet naar behoren en vraagt extra aandacht. We gaan hiervoor met een Jeugdkaart werken. Een digitaal hulpmiddel voor de toezichthouders, waarmee ze hun route kunnen verbeteren. Het geeft een overzicht van locaties waar veel jongeren komen om drank te halen. Het geeft hen tevens de mogelijkheid sneller misstanden te registeren. Dit verhoogt de druk op naleving bij de verstrekkers.

4. Meer aandacht voor kinderen van ouders met verslavings en/of psychiatrische problematiek

Deze grote groep (mogelijk 25.000-30.000 kinderen) is extra kwetsbaar en loopt grote risico’s ook zelf te vervallen in problematisch alcohol- of drugsgebruik of andere psychiatrische problematiek. We bereiken deze groep momenteel moeilijk. Er zijn goede preventietrajecten die effectief zijn, maar jongeren daar krijgen is nog de uitdaging.

5. Evaluatie pillentestservice

Er wordt een besluit voorbereid over de voortgang van de testservice. Dit is gebaseerd op een evaluatie met betrokkenen en mogelijke oplossingen voor de enorme toeloop, zoals verruiming van de openingstijden of extra avondopenstelling.

6. Meer aandacht voor gebruik onder studenten op het hbo en wo

Gebruik onder studenten op het hbo en op de universiteit is hoog. Dit gebruik willen we in samenwerking met de zorgmanagers van de verschillende instellingen terugdringen. Hierbij wordt naast de aandacht voor alcoholgebruik ook drugsgebruik en andere psychosociale problematiek preventief aangepakt.

7. Meer aandacht voor problematisch gamegedrag

Binnen alle maatregelen gericht op jongeren, ouders/verzorgers en professionals krijgt social media en gamen extra aandacht. Voorkomen en herkennen van mogelijke problemen door het gebruik van social media en gamegedrag is essentieel. Ook het snel doorverwijzen naar lichte hulpverlening als dat nodig is. Gezondheidscoaches op het praktijkonderwijs, voorgezet speciaal onderwijs en op het middelbaar beroepsonderwijs zijn hiervoor ook al toegerust.