De Toekomst

De gemeente heeft de wettelijke plicht een Preventie- en Handhavingsplan te hebben (Drank en Horecawet, artikel 43a). We werken nu aan dit nieuwe plan voor 2019 om drugs- en alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en terug te dringen. Een samenhangende aanpak op het gebied van preventie en handhaving is belangrijk. Rotterdam is hierin en voorbeeld voor de rest van Nederland. Bij het nieuwe Preventie- en Handhavingsplan is het preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik van Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van belang.

Omdat de Rotterdamse aanpak van drugs- en alcoholgebruik duidelijk zijn vruchten afwerpt, zetten we dit voort met nieuwe focuspunten.