De overall resultaten van het programma Drugs & Alcohol II Blijf helder zijn positief. In vergelijking met de landelijke cijfers is het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Rotterdam flink lager. Het binge drinken is onder Rotterdamse jongeren fors verminderd. Op het praktijkonderwijs en het mbo zien we een positieve trend; het drugs- en alcoholgebruik is flink gedaald. We zien wel een stijging in het middelengebruik op het vso.

Sportverenigingen en avondwinkels houden zich steeds beter aan de regels van NIX18 en in de horeca let men beter op het niet doorschenken aan mensen die al onder invloed zijn. Steeds meer ouders, opvoeders en andere Rotterdammers zijn het eens met de norm ‘onder de 18 jaar geen alcohol’.