Colofon

Dit magazine over de resultaten van het programma Drugs en Alcohol II is een uitgave van de gemeente Rotterdam.

Auteurs
Geert Bruinen en Natasja Spiekerman van Weezelenburg

Vormgeving
Van Hulzen Communicatie

Fotografie
Levien Willemse

De foto’s in het magazine zijn illustratief. De modellen staan los van de inhoud.

Informatie over het programma

jeugd@rotterdam.nl

Informatie voor de pers

Rotterdam.nl/pers

Uitgave december 2018