INtro

Test je kennis over de wijken

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat onlangs het wijkprofiel 2020 is verschenen. Het laat zien hoe de wijken in Rotterdam ervoor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. Hiervoor zijn 30.000 Rotterdammers geënquêteerd: hun stem telt voor 50 procent mee. De uitkomsten zijn belangrijk voor ons om goed informatie- en wijkgestuurd te werken. Er wordt in het wijkprofiel onderscheid gemaakt in een objectieve en een subjectieve score. De objectieve score is afkomstig uit diverse registraties. De subjectieve score bestaat uit indicatoren afkomstig uit enquêtevragen.

Leuke test; bedenk voordat je naar de site www.wijkprofiel.rotterdam.nl gaat hoe jij denkt dat een wijk scoort en vergelijk dat vervolgens met de echte scores. Kom er zo achter hoe goed jij de stad kent.

Wij als Directie Veiligheid hebben ons aan het wijkprofiel verbonden door de uitkomsten leidend te laten zijn bij de afgesproken targets. Kijken we naar de targets dan zijn we best goed bezig en liggen we op koers. Het veiligheidsniveau in de stad kent in 2020 een score van 110 ten opzichte van 108 in 2018. De gemiddelde score van de 18 wijken, die in 2018 lager dan 100 scoorden, is gestegen van 88 in 2018 naar 92 in 2020. Mooie resultaten! De 5 laagst scorende wijken van 2018 geven een wat meer wisselend beeld. Hillesluis en Tarwewijk zijn de positieve uitschieters met +18 en +12 in 2020 en in Carnisse en Bloemhof gaat het wat slechter dan in 2018, zij scoren -5 en -1. Oude Westen is gelijk gebleven. Daarnaast is er een aantal wijken waaronder Zuidwijk, Lombardijen en Pendrecht die een daling laten zien. Deze wijken zijn kwetsbaar en vragen net als al onze focus- en aandachtswijken continue onze inzet en aandacht.

Wil je meer weten over de collega’s die werken aan ons wijkprofiel, of wat we in Bloemhof doen met de uitkomsten? Lees dan deze nieuwe editie van InZicht!

Veel leesplezier!!

Ronald Bosker

INtro

Test je kennis over de wijken

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat onlangs het wijkprofiel 2020 is verschenen. Het laat zien hoe de wijken in Rotterdam ervoor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. Hiervoor zijn 30.000 Rotterdammers geënquêteerd: hun stem telt voor 50 procent mee. De uitkomsten zijn belangrijk voor ons om goed informatie- en wijkgestuurd te werken. Er wordt in het wijkprofiel onderscheid gemaakt in een objectieve en een subjectieve score. De objectieve score is afkomstig uit diverse registraties. De subjectieve score bestaat uit indicatoren afkomstig uit enquêtevragen.

Leuke test; bedenk voordat je naar de site www.wijkprofiel.rotterdam.nl gaat hoe jij denkt dat een wijk scoort en vergelijk dat vervolgens met de echte scores. Kom er zo achter hoe goed jij de stad kent.

Wij als Directie Veiligheid hebben ons aan het wijkprofiel verbonden door de uitkomsten leidend te laten zijn bij de afgesproken targets. Kijken we naar de targets dan zijn we best goed bezig en liggen we op koers. Het veiligheidsniveau in de stad kent in 2020 een score van 110 ten opzichte van 108 in 2018. De gemiddelde score van de 18 wijken, die in 2018 lager dan 100 scoorden, is gestegen van 88 in 2018 naar 92 in 2020. Mooie resultaten! De 5 laagst scorende wijken van 2018 geven een wat meer wisselend beeld. Hillesluis en Tarwewijk zijn de positieve uitschieters met +18 en +12 in 2020 en in Carnisse en Bloemhof gaat het wat slechter dan in 2018, zij scoren -5 en -1. Oude Westen is gelijk gebleven. Daarnaast is er een aantal wijken waaronder Zuidwijk, Lombardijen en Pendrecht die een daling laten zien. Deze wijken zijn kwetsbaar en vragen net als al onze focus- en aandachtswijken continue onze inzet en aandacht.

Wil je meer weten over de collega’s die werken aan ons wijkprofiel, of wat we in Bloemhof doen met de uitkomsten? Lees dan deze nieuwe editie van InZicht!

Veel leesplezier!!

Ronald Bosker