Woonoverlast in IJsselmonde

Wim is woonoverlastcoördinator in het gebied IJsselmonde en (tijdelijk) Feijenoord. We horen van hem wat hij tegenkomt in de wijk en welke trends hij ziet binnen zijn werk.

Ik ben dagelijks in de wijk. Afgelopen jaren heb ik namens de burgemeester ongeveer 30 woningen ontruimd in alleen al de wijk Lombardijen. Wat je in deze wijk ziet, is dat de er veel goedkope huurwoningen bestaan. Deze worden door al dan niet geregistreerde zorgpartners gehuurd. Door een toename van het aantal zorgbehoevenden en de krapte op de markt, escaleert de sociale problematiek. De doelgroep die in deze woningen leeft, is beïnvloedbaar. Ze worden uitgebuit door schuldenproblematiek, wat leidt tot situaties waarin zij vergoedingen ontvangen voor illegale onderverhuur en opstal.

De zogenaamde bankslapers, die eigenlijk op straat leven maar staan ingeschreven op de Lijbrijesteeg, slapen illegaal bij familieleden. Eenpersoonshuishoudens met vier mensen zijn geen uitzondering. Teveel mensen in te kleine woningen leidt tot overlast, wat uiteindelijk via de politie en wooncorporaties bij mij terecht komt. Het gemeentelijke initiatief om bankslapers in te laten schrijven op een adres waar zij niet woonachtig zijn, leidt uiteindelijk tot overtredingen. En de familie waar zij dan terecht komen, zit al in een risicocategorie. Het is complexe materie, omdat je te maken hebt met wetgeving, weinig huizen, sociale problematiek en gemeentelijke hulp.

“Mijn informatiepositie is groot, soms weet ik het zelfs eerder dan de politie“

En wat is jouw rol precies hierin?

Indien er sprake is van zware overlast of drugs in de woningen, rapporteer ik hierover. Zo heb ik binnen enkele maanden in één straat 2 spoedsluitingen moeten uitvoeren. In het ene geval was sprake van een schietincident gericht op een woning en in de ander van een ontplofte hennepkwekerij. In zo’n geval komt de politie direct op de lijn. Daarna stel ik team B&I in kennis om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens maak ik samen met de politie een rapportage op. In een spoedgeval komt de melding bijvoorbeeld ’s ochtends binnen en sta ik ’s avonds bij de woning om een stalen deur te laten plaatsen.

Het contact met het netwerk in de wijk is belangrijk. Zo heb ik goed contact met de politie, kent bijna iedereen van de wijkteams mij bij mijn voornaam en spreek ik regelmatig de consulenten van de wooncorporaties. Mijn informatiepositie is groot, soms weet ik het zelfs eerder dan de politie wanneer zij een inval hebben gepland.