Wat is het ROT?

We zitten nu in een GRIP4. Hierbij geeft het ROT (Regionaal Operationeel Team) leiding aan de beheersing van het incident en heeft de volgende taken:

  • Inzetten, coördineren en aansturen totale operationele inzet;
  • Bewaken continuïteit multidisciplinaire operationele inzet;
  • Beslissen over verdelen van schaarse operationele middelen;
  • Regie op het totaalbeeld;
  • Adviseren Regionaal Beleidsteam;
  • Het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming voor bijstandsaanvraag;
  • Anticipeert op toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelt hiervoor scenario’s;
  • Draagt zorg voor de coördinatie tussen de verschillende actiecentra en het totale proces communicatie.

Het ROT is een multidisciplinair team waarin nu gelet op de GRIP 4 namens de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond de kolommen Defensie (Officier VRR), Waterbeheer, Brandweer, GHOR (Geneeskundige zorg), Politie, Bevolkingszorg (Gemeenten), Scheepvaartzorg (Divisie havenmeester), Communicatie, Informatiemanagement, Milieuvergunningen (DCMR), Meldkamer, Sectie ondersteuning VRR (Verslaglegger) zijn vertegenwoordigd.

Wat is jouw rol binnen het ROT?

Ik ben Algemeen Commandant namens de gemeente Rotterdam voor de kolom bevolkingszorg. Naast mij zit de Algemeen Commandant vanuit de regiogemeenten.

Hoe ziet een werkdag bij het ROT er uit?

Ik begin om 08.00 uur op het WPC op de Wilhelminapier. Hierbij ik een afstemmoment met het actiecentrum Bevolkingszorg waarin Paul Brinkman en Ronald Dingjan zitten, alsmede een collega van de regiogemeente. Dan is het met elkaar de onderwerpen bespreken welke we in het ROT willen inbrengen en monitoren we de uitstaande actiepunten vanuit het ROT Van 10.00 uur tot 12.00 uur heb ik dan het ROT. Daarna maak ik een kort verslagje van het ROT met daarin de onderwerpen/actiepunten en bespreek ik dit weer met actiecentrum Bevolkingszorg en overige partners als Politie, GHOR en Communicatie. Om 14.00 uur heb ik een call met het Crisisteam corona DV en geef ik een terugkoppeling van het ROT. Dit om verbinding te maken met onze interne organisatie en om Andre input mee te geven voor het RBT.

Wat vind je leuk aan de werkzaamheden voor het ROT?

Het samenwerken met en het ondersteunen van elkaar vanuit de diverse kolommen en dat we met elkaar een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van een tekort aan IC-bedden.

En wat minder leuk?

Ik ben een positivo, dus ik heb niet iets dat ik minder leuk vind.

Wat zou je graag mee willen geven aan collega’s over het ROT?

Ik zou deze vraag om willen draaien. Door de inzet van de collega’s ben ik in staat om goed mijn rol te kunnen pakken binnen het ROT. Ik wil de collega’s daar dan ook voor bedanken. Ondanks het feit dat ik in het ROT zit namens de Gemeente doen we het met elkaar.