Wij zijn supporter van Gezond Rijnmond

Onze GGD bewaakt, beschermt én bevordert de gezondheid van de inwoners in de regio Rijnmond. Als openbare gezondheidsdienst hebben we een scherp oog voor wat de samenleving van ons vraagt. We grijpen actief in om de gezondheid van mensen te beschermen. Dat doen we al 100 jaar.

Saskia Baas - Van Leeuwen
Directeur Publieke Gezondheid
GGD Rotterdam
-Rijnmond

In ons werk komt de nadruk steeds meer te liggen op preventie: het voorkomen dat mensen ziek worden. Daarom werken we actief aan een gezonde leefomgeving en is er volop aandacht voor een gezonde leefstijl. Ook houden we onze omgeving nauwlettend in de gaten. Want de wereld om ons heen verandert continu en daar moeten we op inspelen. Alleen zo kunnen we vandaag andere epidemieën bestrijden dan 100 jaar geleden.


Van Westvoorne tot Lansingerland en van Ridderkerk tot Hoek van Holland. Dagelijks geven we deskundige adviezen op het gebied van gezondheid aan burgers, bedrijven en gemeenten in de hele regio. Dit kan bijvoorbeeld gaan over schimmel in woningen, luchtkwaliteit, drinkwater, een seksueel gezond leven, geluid en hygiëne. We werken bovendien intensief samen met andere partijen, met wie we een complete keten van zorgorganisaties vormen. GGD Rotterdam-Rijnmond is er voor iedereen in Rijnmond. In goede en in slechte tijden. In ziekte en gezondheid. Wij zijn ‘Supporter van een Gezond Rijnmond’.


Als trotse supporter van Gezond Rijnmond, bieden wij graag steun voor een gezond leven. We geven voorlichting, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, een seksueel gezond leven en het voorkomen van infectieziektes en gehoorschade. Dit is slechts een korte opsomming van het werk wat wij doen. Maar centraal in alles staat de boodschap: je hebt maar één lichaam, handle with care!

In dit online magazine zetten we die boodschap kracht bij. Ik wens jou veel kijk- en leesplezier en doe je voordeel met de vele gezondheidsvoorschriften.


Hartelijke groet,


Saskia Baas - Van Leeuwen