Gezond Rijnmond in cijfers

1,3 miljoen inwoners

GGD Rotterdam-Rijnmond is een van de grootste GGD’en van Nederland. De regio bestaat uit 15 gemeenten, in totaal wonen er 1,3 miljoen mensen.

16% obesitas

Rotterdammers hebben vaker overgewicht dan inwoners uit omliggende gemeenten. 16% van de Rotterdammers tussen de 19 en 64 jaar heeft obesitas. Het Rijnmond gemiddelde is 14%.

57% griepprik

Van alle Rotterdammers boven de 60 jaar haalde 57% in 2019 de griepprik.

12.682 bezoekers soa spreekuur

In 2018 bezochten 12.682 mensen het soa spreekuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het percentage cliënten waarbij een of meerdere soa’s werd gevonden is 22,1%.

88% vaccinatiegraad DTP

De vaccinatiegraad onder schoolkinderen (DTP) is in de regio Rijnmond in 2018 gedaald tot 88%. Landelijk bedroeg deze vaccinatiegraad 90%.

1 op de 3 rookt

In Rotterdam wordt meer gerookt dan het landelijk gemiddelde. In sommige wijken rookt zelfs één op de drie mensen.

1350 scheepsinspecties

De afdeling Technische Hygiënezorg voert inspecties uit bij internationaal varende zeeschepen. In 2018 zijn er 1350 inspecties uitgevoerd in de Rotterdamse haven.

14% gehoorschade

Uit onderzoek van het Erasmus MC onder Rotterdamse kinderen blijkt dat 40% van de negen tot tienjarigen draagbare muziekspelers gebruikt. 14% van deze kinderen heeft al gehoorschade.

1,3 miljoen inwoners

GGD Rotterdam-Rijnmond is een van de grootste GGD’en van Nederland. De regio bestaat uit 15gemeenten, in totaal wonen er 1,3 miljoenmensen.

1,3 miljoen inwoners

GGD Rotterdam-Rijnmond is een van de grootste GGD’en van Nederland. De regio bestaat uit 15gemeenten, in totaal wonen er 1,3 miljoenmensen.

1,3 miljoen inwoners

GGD Rotterdam-Rijnmond is een van de grootste GGD’en van Nederland. De regio bestaat uit 15gemeenten, in totaal wonen er 1,3 miljoenmensen.