Bewaken
Beschermen
Bevo
rderen

Het bredere werkveld van GGD Rotterdam-Rijnmond

GGD Rotterdam-Rijnmond bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van inwoners in de regio Rijnmond. Maar wat betekent dat precies? Als openbare gezondheidsdienst geven we adviezen aan burgers, bedrijven en gemeenten. Ook grijpen we actief in om de gezondheid van mensen te beschermen. Dat doen we al 100 jaar. Hoe we dat aanpakken? Check de wist-je-datjes!

Wist je dat …

… de GGD tatoeage- en piercingshops controleert op hygiëne?

Het is belangrijk dat shops volgens de richtlijnen werken, omdat klanten anders het risico lopen op een infectie, zoals hepatitis B, C of hiv. Pas als een tatoeage- of piercingshop volgens de richtlijnen werkt, verleent de GGD een vergunning.

… de GGD mensen helpt die in een vervuild huis wonen?

Daar hebben we een speciaal team voor. Dit team bezoekt woningen, kijkt wat er moet gebeuren om een huis weer schoon, veilig en netjes te maken en regelt hulp die erbij nodig is.

… de GGD seksinrichtingen bezoekt?

Onze medewekers doen dit om te controleren of alles er voldoet aan hygiëneregels. Ook geven ze mensen die er werkzaam zijn voorlichting over veilig werken.

… de GGD nieuwe drugnaalden verstrekt?

Drugsgebruikers kunnen gebruikte naalden bij ons omruilen voor nieuwe. Zo voorkomen we dat drugsgebruikers infectieziekten oplopen en dat er onveilige situaties ontstaan door het rondslingeren van spuiten op straat.

… de GGD ook onderzoeken doet?

Elk jaar onderzoeken we hoe gezond inwoners van de regio Rijnmond zijn. Deze Gezondheidsmonitor, richt zich elk jaar op een andere groep inwoners: kinderen, jongeren of volwassenen. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek om een gezond(er) beleid te voeren.

… de GGD de situatie in de Rotterdamse haven monitort?

Samen met andere partijen houden we gezondheidssituatie er in de gaten. Een belangrijk onderdeel van het Port Health Authority samenwerkingsverband is het bestrijden van infectieziekten, want die kunnen zich door toename van het internationale verkeer steeds makkelijker verspreiden.

… de GGD een afdeling tuberculosebestrijding heeft?

Gelukkig komt tuberculose niet meer zo veel voor als vroeger, maar om nieuwe uitbraken te voorkomen zet onze tuberculoseafdeling zich dagelijks in om tbc op te sporten, te bestrijden en te behandelen. Ook screenen zij risicogroepen.

… de GGD werk maakt van een gezond milieu?

Ons team Gezondheid en Milieu houdt zich bezig met alle aspecten in het milieu die van invloed zijn op onze gezondheid. Denk aan de luchtkwaliteit, omgevingsgeluid en stoffen die in het water of de bodem zitten.

… de GGD jaarlijks duizenden reizigers ziet?

We geven niet alleen vaccinaties, maar adviseren reizigers ook over gezondheid. Denk aan het drinken van kraanwater in verre landen of het behandelen van dieren- en insectenbeten.

… de GGD kwetsbare mensen steunt bij (on)gewenste zwangerschappen?

Onze medewerkers gaan bijvoorbeeld in gesprek met kwetsbare mensen over anticonceptie, de kinderwens en seksualiteit. Dat doen we onder andere via het programma Nu Niet Zwanger.